Атестація спеціалістів САГіП

Східноєвропейська Асоціація гипнотерапевтів пропонує як атестацію фахівців, так і окремих продуктів в галузі гіпнозу та клінічної психології.

Отримати атестат САГіП -це значить пройти експертну оцінку у найкращіх фахівців Вашої професійної області, це підтверджує, що Ваши послуги задовольняють найвищам вимогам практики.

У результаті атестації Вам видається номерний сертифікат, Ваші данні додаються в єдину базу, на сайті САГіП розміщується інформація про Вас, Вам надається  доступ до рекламних інструментів САГіП.

На сьогодняшній   день проводиться атестація за наступними спеціальностями:

 1. ­Гіпнолог­ - спеціалист, професійно займающійся вивченням гіпнозу та його феноменів. Гіпнолог повинен володіти глибокими познаннями змінених станів свідомості, бути в курсі новітніх дослідженнь, орієнтуватися в методології дослідженнь, у випадку проведення самостійних дослідженнь мати для цього матеріально-технічну базу. Гіпнолог не зобов'язан сам володіти техніками наведення гіпнозу, визову гіпнотичних феноменів, психічного впливу.
 2. Гіпнотизер - спеціаліст, який вміє індуцировати стани зміненої свідомості за допомогою психологічного впливу без втрати контролю над станом об'єкту впливу, без нанесення шкоди здоров'ю. Вміючий викликати гіпнотичні феномени та контролювати їх. Якщо гіпнотизер займається цією практикою професійно, при атестації він повинен довести, що сама практика та її мета не суперечать законодавству країни, а також міжнародним нормам, при цьому спеціаліст має навики, знання та матеріально-технічну базу.
 3. Практикуючий гіпнотерапевт -  спеціалист, який професійно займається виправленням порушень психічної адаптації людей, свідомо використовує для цього техніки та методи гіпнозу та його феноменів , не порушуя законодавства країни в якої він практикує, а також міжнародним нормам, при цьому спеціаліст має навики, знання та матеріально-технічну базу.
 4. Клінічний психолог - спеціаліст, професійно займающійся вивченням психічних процесів в умовах клініки та методів їх корекції, не порушуя законодавства країни в якої він практикує, а також міжнародним нормам, при цьому спеціаліст має навики , знання та матеріально-технічну базу.
 5. Тренер САГіП - специалист, який здатний на високому професійному рівні передати навики та знання іншим людям. Тренер має право видавати власні сертифікати про проходження своїх курсів с використанням назви Асоціації, номера свого сертифікату, логотипу асоціації, печаті асоціації в встановленому порядку. Такі сертифікати не вносяться в єдиний реєстр сертифікатів ассоціації та не повторюють дизайн сертифікатів асоціації.
 6. Тренінг САГіП - Освітня програма, відповідаюча вимогам САГіП. Сертифікати подібних програм друкуються по єдиному затвердженному примірнику, мають підписи Президента або Генерального секретаря САГіП, або підпис Секретаря регіонального представництва та сертифікованого тренера, на них в обов'язковому порядку присутня вся атрибутика Асоціації, включаючи її печать, № атестату тренера індивідуальний номер сертифікату. Усі данні сертифікату вносяться в єдину базу.
­­­­Порядок проходження атестації

Гіпнолог

 1. Претендент надає Секретарю регіонального представництва, (або в випадку відсутності в данному регіоні представництва Генеральному секретарю САГіП) заявку та автобіографію.
 2. Секретар подає клопотання на атестацію претендента Призеденту САГіП.
 3. Претендент вносить встановлений організаційний внесок.
 4. Президент назна­­чає Атестаційну комісію, що складається не меньш ніж з трьох експертів, яка включає посередника , практикуючого психіатра та спеціаліста в галузі гіпнозу.
 5. На засіданні Атестаційної комісії розглядаються документи, подані претендентом, слухаються доводи посередника, проводиться співбесіда с претендентом. У випадку необхідності комісія може запросити додаткові матеріали, стосовно діяльності та компетенції претенденту. Після розляду усіх матеріалів проголошується рішення про відповідність претендента стандартам асоціації та можливості атестації. Засідання комісії може проходить з використанням сучасних технічних засобів зв'язку.
 6. У випадку позитивного рішення атестаційної комісії виготовляється атестат встановленого зразка, надсилається спеціалвсту,спеціаліст вноситься у єдиний реєстр організації.

Гіпнотизер

 1. Претендент надає регіональному представнику, (або в випадку відсутності в регіоні Представництва Генеральному секретарю САГіП ) заявку та автобіографію.
 2. Секретар надає клопотання Президенту.
 3. Претендент вносить організаційний внесок.
 4. Претенденту надаються необхідні матеріали до підготування до атестації (методични посібники, повний список питаннь, etc.)  
 5. Президент назна­­чає Атестаційну комісію, що складається не меньш ніж з трьох експертів, яка включає посередника , практикуючого психіатра та спеціаліста в галузі гіпнозу.
 6. На засіданні Атестаційної комісії розглядаються документи, подані претендентом, слухаються доводи посередника, проводиться співбесіда з претиндентом. Претендент складає іспит з основ психіатрії та медичної психології в встановленому порядку. Демонструє навички гіпнотизації, виклику та управління гіпнотичними феноменами. В випадку необхідності комісія може запитати додаткові матеріали, які стосуються діяльності та компетенції претенденту,в тому числі відео записи сеансів. Після розгляду усіх матеріалів проголошується рішення про відповідність претендента стандартам асоціації та можливості атестації. Засідання комісії може проходить з використанням сучасних технічних засобів зв'язку.
 7. У випадку позитивного рішення атестаційної комісії виготовляється атестат встановленого зразка, надсилається спеціалісту, спеціаліст вноситься у єдиний реєстр організації.

Практикуючий гіпнотерапевт

 1. Претендент надає регіональному представнику, (або в випадку відсутності в регіоні Представництва Генеральному секретарю САГіП ) заявку та автобіографію, а також документи,які підтверджують можливість гіпнотерапевтичної практики - завірену відділом кадрів ксерокопію трудової книжки з посадою, яка передбачає заняття гіпнотерапією,або, якщо претиндент займається приватною медичною практикою, діючу ліцензію на медичну практику. У випадку неможливості надання ціх документів, секретар зобов'язаний провести експертну оцінку робочого місця та практики претиндента, за що може вимогати встановлену нагороду.
 2.  Претендент вносить організаційний внесок
 3. Президент назна­­чає Атестаційну комісію, що складається не меньш ніж з трьох експертів,яка включає посередника , практикуючого психіатра та спеціаліста в галузі гіпнозу.
 4. На засіданні Атестаційної комісії розглядаються документи, подані претендентом, слухаються доводи посередника, проводиться співбесіда з претиндентом. Претендент складає іспит з основ психіатрії та медичної психології в встановленому порядку. Демонструє навички гіпнотизації, виклику та управління гіпнотичними феноменами. В випадку необхідності комісія може запитати додаткові матеріали, які стосуються діяльності та компетенції претенденту,в тому числі відео записи сеансів. Після розгляду усіх матеріалів проголошується рішення про відповідність претендента стандартам асоціації та можливості атестації. Засідання комісії може проходить з використанням сучасних технічних засобів зв'язку.
 5. У випадку позитивного рішення Атестаційної комісії виготовляється атестат встановленого зразка, надсилається спеціалвсту,спеціаліст вноситься у єдиний реєстр організації.

Тренер САГіП

 1. Претендент надає регіональному представнику, (або в випадку відсутності в регіоні Представництва Генеральному секретарю САГіП ) заявку та автобіографію.
 2.   Секретар надає клопотання Президенту
 3. Претендент вносить організаційний внесок
 4. Претенденту надаються необхідні матеріали до підотування до атестації (методични посібники, повний список питаннь, etc.)  
 5. Президент назна­­чає Атестаційну комісію, що складається не меньш ніж з трьох експертів,яка включає посередника , практикуючого психіатра та спеціаліста в галузі гіпнозу.
 6. На засіданні Атестаційної комісії розглядаються документи, подані претендентом, слухаються доводи посередника, проводиться співбесіда з претиндентом. Претендент складає іспит з основ психіатрії та медичної психології в встановленому порядку. Демонструє навички гіпнотизації, виклику та управління гіпнотичними феноменами. В випадку необхідності комісія може запитати додаткові матеріали, які стосуються діяльності та компетенції претенденту, в тому числі відео записи сеансів. Після розгляду усіх матеріалів проголошується рішення про відповідність претендента стандартам асоціації та можливості атестації. Засідання комісії може проходить з використанням сучасних технічних засобів зв'язку.
 7. У випадку позитивного рішення атестаційної комісії виготовляється атестат встановленого зразка, надсилається спеціалвсту, спеціаліст вноситься у єдиний реєстр організації.

Тренінг САГіП

 1. Претендент надає регіональному представнику, (або в випадку відсутності в регіоні Представництва Генеральному секретарю САГіП ) заявку на атестацію тренінгу, програму тренінгу, опис мети тренінгу, розмір групи, опис цілівої аудіторії групи, обмеження для учасників, технічних засобів для проведення тренінгу, вартості та маркетінгового супроводу, включаючи потпродажні засоби, зразки роздаткового матеріалу. 
 2.   Секретар надає клопотання Президенту
 3. Претендент вносить організаційний внесок
 4. Президент визначає експерта, який проводить оцінку тренінгу (по можливости включаючи особисте проходження тренінгу експертом).
 5. На Спільному зборі розглядаються матеріали, надані тренером, слухається доповідь експерта, проводяться дебати та шляхом простого голосування повних членів Асоціації виноситься рішення про атестацію тренінгу.
 6. У випадку позитивного рішення атестаційної комісії виготовляється атестат встановленого зразка, надсилається спеціалвсту,спеціаліст вноситься у єдиний реєстр тренінгів САГіП. На прохання спеціалісту до розпочатку тренігу САГіП друкує сертифікати для учасників встановленого зразку. 

Соціальні мережи

// Ресайз iframe-а фримиум баннера